Serveis

La Dovella ofereix serveis en 3 àrees diferents però complementades unes amb les altres: construcció, serveis complementaris i oficina tècnica.

La construcció i serveis complementaris es realitzen amb el personal pròpi de la nostra empresa, i la oficina tècnica, tant en arquitectura com en enginyeria, amb col·laboradors externs però completament vinculats a l'empresa i al projecte.

CONSTRUCCIÓ

Imatge rehabilitació

Rehabilitació

Rehabilitació de tot tipus de construccions. S'entén com a rehabilitació totes aquelles obres que són estrictament necessàries per aconseguir l'habitabilitat de l'edificació.

Imatge reformes

Reforma

Reforma de tot tipus de construccions. S'entén com a reforma totes aquelles obres destinades a millorar l'estètica o funcionalitat de l'edificació.

Imatge obra nova

Obra nova

Construcció de qualsevol tipus d'edificació, ja sigui cases, equipaments o edificis.

OFICINA TÈCNICA

Imatge projectes d'arquitectura

Arquitectura

Projectes d'arquitectura basics i d'execució, amidaments i aixecaments de plànols.

Imatge projectes d'ingenieria

Enginyeria

Realització de projectes d'enginyeria per a tot tipus d'activitats i habitatges. Projectes de sostenibilitat energètica.

Imatge de legalització

Legalitzacions

Projectes de legalització d'activitats, tant de nova constitució com d'activitats ja en funcionament. Cèdules d'habitabilitat i inspeccions tècniques d'edificis (ITE).

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Imatge recollida de mobles

Retirada de mobles

Retirada de mobles, objectes i volums en qualsevol edificació o solar.

Imatge neteja d'obres

Neteja final d'obres

Neteja de restes de materials derivats de les obres com poden ser pintura, ciment, guix...